top of page

Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Oska Çelik Ev tarafından hazırlanmıştır. 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kurumumuz içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, ziyaretçi bekleme salonu, otopark hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

bottom of page